Mission Majnu

Tu Jhoothi Main Makhaar

Chor Nikal Ke Bhaga

Kathal

Shehzada

 Bheed

Kuttey

Khufiya

Operation Mayfair

 Dasara